عنوان
اولین جلسه 9798  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۷/۰۷/۲۲
گزارش
اولین جلسه اعضا انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-98 برگزار شد :
 
1. در این جلسه تعیین اعضا هیات رییسه صورت گرفت ، 
      خانم صفایی ...رییس انجمن 
      اقای دکتر عبدی .....نایب رییس 
      خانم وصالی .....دبیر جلسه 
 
2. اعضا محترم در سه کمیته  پشتیبانی و مالی ،عمرانی و  فرهنگی قبول مسئولیت کردند .