تبریک تولد
     
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
الناز دلیر
روز تولد : 16 تیر

فاطمه نصیری
روز تولد : 17 تیر

یاسمین تقی بیگلوتلواری
روز تولد : 17 تیر

تاریخ و ساعت
     
چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹

اوقات شرعی
     


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
درج مطلب
     
رن
فصل 6
سطح -حجم
 
 
 
محاسبه  عبارت های توان دار
 
 
فصل 7
توان و جذر
 
 
رنگ کردن سطح یک مکعب
 
آمو.ش محور مختصات با تدریس سرکار خانم اعتماد مقدم سال99
 
 
 درس بردار ریاضی با تدریس سرکار خانم اعتماد مقدم
مبحث مختصات با تدریس خانم اعتماد مقدم
 
 
 
مبحث میانگین باتدریس خانم اعتماد مقدم
 
مبحث میانگین باتدریس خانم  جابری
 
 
مبحث پاره خط باتدریس خانم ملک نصر